ל' בכסלו התשע"ה גודל גופן: א א א  |  מצב תצוגה: רגיל שבועי חודשי
לזכרון עולם ולעילוי נשמת
  זרי אסתר בת טואוס
  יהושע בן אסנת ציון בן דבורה 
  משה בן אסנת דוד בן דבורה 
  בנימין בן דבורה מיכל בת רבקה 
  ברכה בת מיכל רפאל בן בתי שרח 
  בנימין בן רחל דבורה בת אסתר 

 
לרפואת
כל חולי עמך בית ישראל ובכללם:

בתאל גריאני בת מדלן
ניסן בן יולדה
בתאל בת מדלן
אבייה חנה בת פרחה
רחל בת פרחה
יאיר בן אילנה
דינה בת ברכה
מירב בת ירושלים
שילת חנה בת רחל
עמרם שמעון בן אסתר ריקה
מ
מרים בת חוה
מרים בת רחל
מרים בת חווה
רונית בת חנה
שושנה בת אסתר
ציון בן מיסה
סול בת יקוט

 

זיווג הגון
לכל עמך ישראל ובכללם:

נוי בת אביגיל
אביבת בת שמחה
ליאת בת אבייה חנה
אסף בן אבייה חנה
יעל בת רחל
אבי אברהם בן גילה
תאיר בן אורה
רבקה ריקה ריקי בת רחל
קארין בת אילנה
מירב בת ירושלים
אסתר בת שושנה
שאול בן אסתר
ליבנת בת אסתר
צפורה בריינא בת רוחמה
חיה מלכה בריינדל בת הדסה פסיה
יעל בת רוחמה
צפורה פייגא בת רוחמה

 

להצלחת
כל בית ישראל וחיילי צה"ל ובכללם:

אלון בן מרים וזהבית שירה בת על
מאיר בן פולינה
אבייה חנה בת פרחה
אסף בן אבייה חנה
ליאת בת אבייה חנה
דורון בן רחל

 

לעילוי נשמת
ששת מיליוני קדושי השואה, כל חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה וכל מתי ישראל ובכללם:

רחמים בן אסתר
סימי בת רבי חיים פינו
זזו בת רבי חיים פינטו
יעקב בן רבחי חיים פינט
פרחה בת רבי חיים פינטו

 

 © האתר נבנה ע"י RZ